اهداف همایش

اهداف همایش

 

 

اهداف کاربردی :

بسترسازی و ایجاد فضای رقابتی توام با خلاقیت و نوآوری

ترویج فرهنگ خود ارزیابی در سازمان ها و شناخت نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود

توسعه شبکه تعامل سازمان ها و ایجاد امکان تبادل و اشاعه دستاوردهای موفق

شناسایی، پایش و دسته بندی صنایع مرتبط با توجه به میزانرعایت اصول کیفیت در تولید محصولات و خدمات

برقراری سیستم رضایتمندی مشتری از طریق بهبود کیفیت خدمات ارائه شده

ایجاد زبان مشترک و چارچوب مفهومی در شیوه مدیریت شرکت های فعال در زنجیره ارزش تولید محصول و ارائه خدمات

ترویج، توسعه و آموزش مفاهیم سرآمدی و کیفیت به فعالان صنایع در سازمان ها

بررسی نرخ کیفیت با شاخص رضایتمندی مشتریان و مصرف کنندگان کالا و خدمات