تاریخ های مهم همایش

رویداد های مهم همایش

آخرین مهلت ثبت نام

15 شهریور ۱۴۰۰

شروع فرایند ارزیابی

1 مهر ماه ۱۴۰۰

نشست مجمع مدیران

پاییز ۱۴۰۰

تاریخ برگزاری جشنواره

آذر ماه ۱۴۰۰