دانشگاه علم و صنعت ایران

دفتر همکاری‌های علمی و صنعتی نقطه اتصال حقوقی و تخصصی دانشگاه با دستگاه‌های اجرائی، واحدهای R&D شرکت‌های صنعتی دولتی و غیر دولتی، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، صنایع کشور و همه‌ سازمان‌هایی است که تعامل با این دانشگاه را هم‌راستا با ماموریت‌های خود تشخیص داده و برای ارتقاء کیفیت و کمیت محصولات و خدمات سازمان متبوع خویش آماده همکاری های علمی و صنعتی با دانشگاه هستند. در همین راستا ما می کوشیم تا با استعانت به الطاف ایزد منان و با کمک و دستگیری شما اعضاء محترم هیأت علمی بتوانیم به عنوان حلقه مفقوده صنعت و دانشگاه عمل کرده و رشد و تعالی روز افزون صنعت کشور عزیزمان را ایجاد نمائیم.

 

برنامه راهبردی

 

پژوهش های کاربردی و ارتباط با صنعت به منظور حل مشکل یا معضل خاص علمی در جامعه است و باید به صورت روشن و مشخص در کارگاه یا کارخانه یا جامعه مورد استفاده قرار گیرد و در واقع کاوش اصیل به منظور کسب دانش علمی و فنی جدید می باشد.
با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندی های بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها، اشیاء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار میگیرند. این تحقیقات نیز مبادی شناختی خود را از قوانین، نظریه ها و نتایج تحقیقات بنیادی می گیرند.
دانشگاه توسعه و تقویت این بخش و بهبود زیرساخت ها و فرایندهای مورد نیاز را برای حضور در ماموریت بزرگ و اجرای پروژه های بزرگ ملی را مورد اهتمام ویژه قرار داده است.
ماموریت:
دانشگاه علم و صنعت ایران، رسالت اصلی خود را در حوزه پژوهش های کاربردی و ارتباط با صنعت، توسعه فعالیت های پژوهشی کاربردی و تقویت زیرساخت های مورد نیاز در راستای سوق دادن سرمایه های انسانی دانشگاه برای رفع نیاز کشور و حل مشکلات ارجاعی از طرف موسسات اقتصادی و همچنین کمک به شناخت متقابل دانشگاه و صنعت از یکدیگر، می داند.

 

اهداف کیفی و راهبردها:

 

توسعه، تقویت و هدایت پژوهش های کاربردی در جهت رفع نیازهای کشور
توسعه و روزآمدسازی زیرساخت ها و بهبود فرآیندها منطبق با نیاز کشور

 

راهبردها

 

 

اعتلای جایگاه فعالیت های مرتبط با این حوزه در نظام ارزشی دانشگاه
بهبود روش های معرفی ظرفیت های دانشگاه در حوزه همکاری های علمی و صنعتی به مخاطبین بیرونی
گسترش سطح تسهیلات و خدمات حرفه ای قابل ارائه به مجریان و کارفرمایان قراردادهای فعال
توسعه زیرساخت های لازم برای جذب شرکای راهبردی صنعتی در دانشگاه
توسعه زیرساخت های دانشگاه در اخذ و اجرای پروژه های بزرگ ملی
حضور در عرصه ماموریت های بزرگ در سطح بین المللی

 

 

برنامه های عملیاتی جهت تحقق بخشیدن به راهبردها

 

 

– برنامه ریزی جهت همسوسازی هرچه بیشتر فعالیت های دانشکده ها با ماموریت های حوزه ارتباط با صنعت
– تدوین برنامه جامع تبلیغاتی دانشگاه جهت معرفی توانمندی های علمی و پژوهشی به صنعت
– ارائه خدمات اداری – استخدامی، پشتیبانی، حقوقی و مالیاتی مورد نیاز مجریان قراردادهای صنعتی
– ارائه خدمات بیمه مسئولیت و تضمین کیفیت به کارفرمایان قراردادهای صنعتی از سوی دانشگاه
– راه اندازی دفاتر صنایع هدف در دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه
– راه اندازی کلینیک های تخصصی- صنعتی در دانشگاه
– تدوین آیین نامه حضور گروهی اساتید در فعالیت های ارتباط با صنعت
– برنامه ریزی جهت بهره گیری از فرصت های همکاری مانند صندوق های پژوهش و فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و … جهت حضور در     عرصه های بین المللی
– برنامه ریزی جهت تشویق و حمایت از اعضای هیات علمی برای همکاری در پروژه های بین المللی