دبیرخانه دائمی: شرکت تامین توسعه دانش صدرا

در راستای تحقق سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ یکی از بزرگترین اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دستیابی به جایگاه نخست از نظر علمی، پژوهشی، صنایع و استراتژیک در سطح منطقه می باشد.

 

دستیابی به این جایگاه نتیجه همکاری مشترک بخش های حاکمیتی، دولتی و خصوصی در مسیر توسعه پایدار در بخش تولید، صنایع داخلی و همچنین بخش های علمی، پژوهشی و خلق ایده های نو بوده و می باشد. چه بسا که می توان با حمایت و تشویق بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابت برای بهبود و ارنقاء سطح کیفیت استانداردهای مجموعه با امکان رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد.

 

در همین راستا جهت معرفی فرصت ها، توانمندیها، دستاوردها البته با توجه به الگوهای  بین المللی برای رشد، تعالی توسعه سازمانها و بهره گیری از خلاقیت در جهت مدیریت سرآمد و استفاده از تجارب موفق مدیران فعال و برجسته طرح تشکیل دبیرخانه دائمی با عنوان صدرا با همکاری مراکز تحقیقاتی، پژوهشی، نهادها، سازمانها، انجمنها، انجمنها، و تشکلها و نیز دستگاهها و نیز دستگاهها و سازمانهای دولتی صورت گرفت.

 

شرکت صدرا به منظور توسعه و گسترش همکاری بین بخشهای دولتی و خصوصی و حمایت از دستاوردها و توانمندیهای فعالان بخش خصوصی در حوزه های مختلف از جمله تولیدی، صنعتی و خدماتی کشور، رونق کسب و کار، معرفی مدیران توانمند کشور، توسعه ارزش نام و نشان های تجاری، معرفی فرصتهای مشترک جهت سرمایه گذاری، تولید و تجارت موفق و تشویق به ایجاد و بهبود سطح کیفیت محصولات و خدمات از طریق ایجاد جلسات گفتگو، برگزاری سمینار، اجلاس و کنفرانس های ملی و بین المللی فعالیت خود را آغاز نموده است. این دبیرخانه افتخار میزبانی مجموعه های توانمند کشور که پیشتازان عرصه نوآوری و ابتکار در چرخه تولید و اقتصاد و همچنین مدیران خلاق که تحریم شکنان اصلی عرصه اقتصاد هستند را دارد. همچنین این دبیرخانه افتخار میزبانی مجموعه های توانمند کشور که پیشتازان عرصه نوآوری و ابتکار در چرخه تولید و اقتصاد و همچنین مدیران خلاق که تحریم شکنان اصلی عرصه اقتصاد هستند را دارد.