درباره این کتاب

چهل سال تجربه (کتاب ویژه)

 

بر اساس زندگینامه آقای علیرضا خزاعی

(مدیر عامل شرکت صنایع گلدیران)

علیرضا خزاعی
علیرضا خزاعی

این کتاب، داستان تلخیص شده زندگی یکی از مدیران کارآفرین کشور، با ۴۰ سال تجربه در حوزه تولید انواع تلویزیون و لوازم خانگی است. که با شرح دوران کودکی و وضعیت خانوادگی، دوره تحصیلی و نحوه ورود به بازار کار و شرایط اقتصادی، خوانندگان عزیز را با ذکر خاطراتی از فراز و فرود سالهای فعالیتش در صنایع که همراه با موفقیت و بعضاً ناکامی هایی در رسیدن به اهداف بوده آشنا میسازد. تلویحاً عدم پیشرفت و عدم تعمیق تولید داخلی این صنایع را در مقایسه با صنعت مشابه کشور کره جنوبی، ناشی از نبود استراتژی ثابت برای توسعه صنعتی کشور بر اساس پتانسیل و آمایش سرزمین، عدم ثبات اقتصادی، عدم ثبات در سیاست گذاریها و قوانین و مقررات واردات و صادرات و تغییر تعرفه های گمرکی و خصوصاً تغییرات مالکیت و مدیریت در اینگونه بنگاه ها و صنایع تولیدی می داند.

نامبرده به پاس قدرشناسی از سهامداران و هیأت مدیره شرکت گلدیران که با تقبل و تأمین صدها میلیارد تومان سرمایه گذاری و با اعتماد به تجربه، توانایی و دانش فنی ایشان موجبات تأسیس کارخانجات گلدیران و اشتغال هزاران نفر بطور مستقیم را فراهم نموده اند آنان را شایسته عنوان کارآفرینان برتر کشور معرفی می کند.

دسته بندی
مجموعه کتاب ها