وزارت نفت

به استناد موافقت نامه شماره ۳۶۰۹۱۳ وزارت نفت، حمایت خود را از ششمین همایش ملی کیفیت اعلام کرد.

سازمان ملی استاندارد ایران 

طبق مجوز صادره از سوی سازمان ملی استاندارد ایران به شماره ۳۱۵۴۰، این سازمان موافقت خود را جهت برگزاری ششمین دوره ی همایش ملی کیفیت اعلام نمود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت

به استناد موافقت نامه شماره ۶۰/۱۷۸۳۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری خود را در برگزاری ششمین دوره همایش ملی کیفیت اعلام نمود. و جناب آقای دکتر اتابکی مدیرکل محترم سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت صمت به عنوان نماینده وزارتخانه در همایش معرفی شدند.

سازمان توسعه تجارت ایران

سازمان توسعه تجارت ایران با اعلام حمایت خود از دوره همایش ملی کیفیت، جناب دکتر نوری را به عنوان عضو شورای سیاستگذاری این همایش معرفی کردند.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همکاری خود را در برگزاری همایش کیفیت اعلام نمود و جناب آقای مهندس رمضانی معاون مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی به عنوان عضو شورای سیاستگذاری همایش منصوب گردیدند.

سازمان مدیریت صنعتی ایران

سازمان مدیریت صنعتی ایران همکاری و حمایت خود را در برپایی ششمین همایش ملی کیفیت اعلام نمود .و جناب آقای دکتر کیانی بختیای به عنوان عضو شورای سیاستگذارب همایش معرفی شدند.

روزشمار همایش

ششمین همایش ملی کیفیت با رویکرد نقش کیفیت فراگیر در جلب رضایت حداکثری مشتریان

/ اسفندماه ۱۴۰۰ /

تقدیر و تکریم از مدیران کنترل کیفیت

مدیران کنترل کیفیت که در کمال صداقت در ایفای وظیفه شغلی و ارتقا توانمندی کنترل کیفیت از هیچ کوششی دریغ نمی ورزند و همسو با وجدان اخلاقی، در کنار سایر همکاران مشغول خدمت رسانی هستند و در راستای ارتقا کیفیت از هیچ تلاشی دست بر نمیدارند.

آخرین اخبار