سازمان غذا و دارو

به گزارش روابط عمومی انجمن، سازمان غذا و دارو همکاری و حمایت خود را از در برپایی هفتمین همایش ملی کیفیت اعلام نمود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 

طبق مجوز صادره از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این سازمان موافقت خود را جهت همکاری در برگزاری هفتمین دوره ی همایش ملی کیفیت اعلام نمود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت

به گزارش روابط عمومی انجمن استاندارد و کیفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری خود را در برگزاری هفتمین دوره همایش ملی کیفیت اعلام نمود. و جناب آقای دکتر طاهریان مشاور معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده وزارتخانه در همایش معرفی شدند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی همراهی و حمایت خود در برپایی هفتمین همایش کیفیت را اعلام نمود.

وزارت نفت

وزارت نفت همکاری و حمایت خود را در برگزاری هفتمین همایش ملی کیفیت اعلام نمود.

سازمان مدیریت صنعتی ایران

سازمان مدیریت صنعتی ایران همکاری و حمایت خود را در برپایی هفتمین همایش ملی کیفیت اعلام نمود .و جناب آقای دکتر کیانی بختیای به عنوان عضو شورای سیاستگذاری همایش معرفی شدند.

روزشمار همایش

هفتمین همایش ملی کیفیت با رویکرد نقش کیفیت فراگیر در جلب رضایت حداکثری مشتریان

/ 7 شهریور  ۱۴۰۲/

تقدیر و تکریم از مدیران کنترل کیفیت

مدیران کنترل کیفیت که در کمال صداقت در ایفای وظیفه شغلی و ارتقا توانمندی کنترل کیفیت از هیچ کوششی دریغ نمی ورزند و همسو با وجدان اخلاقی، در کنار سایر همکاران مشغول خدمت رسانی هستند و در راستای ارتقا کیفیت از هیچ تلاشی دست بر نمیدارند.

آخرین اخبار

نشست تخصصی تشریح مدل ارزیابی هفتمین همایش ملی کیفیت در تاریخ یکم خردادماه ۱۴۰۲ در سالن شماره ۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. 

همراهان ما