تاریخ های مهم همایش

رویداد های مهم همایش

آخرین مهلت ثبت نام

1 آذر ۱۴۰۰

شروع فرایند ارزیابی

1 مهر ماه ۱۴۰۰

نشست مجمع مدیران

آبان ماه ۱۴۰۰

تاریخ برگزاری جشنواره

دی ماه ۱۴۰۰