ششمین همایش ملی کیفیت- ۱۴۰۰

به عنوان یک اصل پذیرفته شده، کیفیت فراگیر محصول، زمینه‌ساز جلب رضایت مشتریان و عامل پایه در حصول رضایت سایر ذینفعان یک سازمان برای رقابت‌پذیری و دستیابی به موفقیت پایدار است.

امروزه وجود رقابت در بین سازمان‌ها اعم از دولتی و خصوصی، صنعتی، تولیدی و خدماتی برای کسب سهم بیشتر از بازار موجب شده است که بنگاه‌های اقتصادی به دنبال کسب موقعیت ممتاز در بازار و از طرف دیگر مشتریان در پی یافتن سر نخ‌هایی برای رسیدن به بهترین کیفیت از سوی تولیدکنندگان کالا و خدمات باشند. برای رسیدن به این اهداف در سازمان‌ها، بررسی تأثیر و ارتباط بین کیفیت کالا و خدمات و رضایت مشتریان امری ضروری است. لذا توسعه و ارتقاء یافتن این دو مفهوم در فرآیندهای سازمانی می‌تواند در بهبود عملکرد و بهره‌وری از یک سو و کسب رضایت حداکثری مشتریان و ذینفعان از سوی دیگر تأثیرگذار باشد.

.

انجمن حامیان استاندارد و کیفیت ایران با هدف پیشبرد برنامه‌های توسعه استاندارد و کیفیت در صنایع کشور  “ششمین همایش ملی کیفیت” با رویکرد نقش کیفیت فراگیر در جلب رضایت حداکثری مشتریان را با مجوز ۳۱۵۴۰ سازمان ملی استاندارد و حمایت نهادهای متولی با حضور مقامات عالی و مسئولین کشور در اسفند ۱۴۰۰ برگزار کرد.

.

همایش ملی کیفیت برای ارج نهادن به زحمات مدیران، کارشناسان و کارکنانی که به کیفیت بها داده و با خلاقیت و نوآوری در تولید محصول مرغوب یا ارائه خدمات ارزنده نقش داشته و به دنبال تأمین انتظارات مشتریان و کسب رضایت آن‌ها هستند، با ایجاد بستری علمی و آموزشی به بررسی و پایش کیفیت و رضایتمندی مشتریان در سازمان ها پرداخته است.

.

این رویداد با تجربه موفق در پنج دوره گذشته با استقبال بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی و خدماتی به تحلیل رویکردهای نوین استانداردسازی، بررسی و تبیین روش‌های دستیابی به محصولات و خدمات درجه یک، نقش کیفیت در ارتقاء سطح بهره‌وری سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، نقش رقابت‌پذیری و بهبود کیفیت در جلب رضایتمندی مشتری پرداخته است.

چشم انداز : افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت موضوع کیفیت و ضرورت توجه به آن در صنایع کشور

هدف نهایی : بهبود و ارتقاء کیفیت در تولیدات و خدمات به منظور جلب رضایت حداکثری مشتریان و ذینفعان

  • معرفی واحدهای متعهد و سرآمد در خلق ارزش‌ آفرینی برای مشتریان و ذینفعان
  • بسترسازی مناسب جهت استفاده بهینه از منابع‌ و افزایش بازدهی تولید
  • رقابت‌پذیری در ارائه محصول از لحاظ کیفیت، قیمت و زمان
  • مشتری‌مداری و تقویت چرخه عمر مشتری در سازمان‌
  • به جریان انداختن فرهنگ سازمانی مبتنی بر تعالی و نوآوری
  • پایش و معرفی سازمان‌های متعهد به کیفیت در صنایع کشور