مجموعه کتاب های کارآفرینی

تدوین و چاپ کتاب زندگینامه کارآفرینان برتر کشور

در خصوص الگوسازی رفتاری افراد موفق و چاپ کتاب زندگی مدیران کارآفرین با عنوان مجموعه داستان های کارآفرینان برتر کشور، و به منظور آموزش، پژوهش و انتقال تجربیات به عنوان بهترین ابزار توسعه کارآفرینی، چاپ مجموعه کتاب های زندگینامه کارآفرینی با حمایت مدیران بنام بنگاه های اقتصادی کشور با مجوز شماره ۴۰۴۲۰۲ مورخ ۲۷/۱۰/۹۵ از سوی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز گردیده است که در همایش ملی کارآفرینان برتر از آن رونمایی می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و چاپ کتاب زندگینامه خود مطابق نمونه های فوق با شماره ۸۸۸۴۷۹۶۴-۰۲۱ تماس بگیرید.