پنجمین همایش ملی کیفیت و مشتری مداری

وزارت نفت

به استناد موافقت نامه شماره ۴۰۵۴۷۲ وزارت نفت، حمایت خود را از پنجمین همایش ملی کیفیت اعلام کرد.

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران همکاری و حمایت خود را در برگزاری پنجمین همایش ملی کیفیت اعلام نمودند و جناب آقای مهندس صالحی نیا معاون محترم وزیر و رئیس سازمان به عنوان عضو شورای سیاستگذاری همایش معرفی شدند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت

به استناد موافقت نامه شماره ۶۰/۱۹۹۰۰۶  وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری خود را  در برگزاری پنجمین دوره همایش ملی کیفیت اعلام نمود.

سازمان توسعه تجارت ایران

سازمان توسعه تجارت ایران با اعلام حمایت خود از پنجمین دوره همایش ملی کیفیت، جناب دکتر نوری را به عنوان عضو شورای سیاستگذاری این همایش معرفی کردند.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همکاری خود را در برگزاری پنجمین همایش کیفیت اعلام نمود و جناب آقای مهندس رمضانی معاون مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی به عنوان عضو شورای سیاستگذاری همایش منصوب گردیدند.

سازمان مدیریت صنعتی ایران

سازمان مدیریت صنعتی ایران همکاری و حمایت خود را در برپایی همایش ملی کیفیت اعلام نمود .

روزشمار همایش

پنجمین همایش ملی کیفیت و مشتری مداری با رویکرد نقش رقابت پذیری و بهبود کیفیت در جلب رضایت مندی مصرف کنندگان

/ 4 اسفند ماه  ۱۳۹۸ /

تقدیر و تکریم از مدیران کنترل کیفیت

مدیران کنترل کیفیت که در کمال صداقت در ایفای وظیفه شغلی و ارتقا توانمندی کنترل کیفیت از هیچ کوششی دریغ نمی ورزند و همسو با وجدان اخلاقی، در کنار سایر همکاران مشغول خدمت رسانی هستند و در راستای ارتقا کیفیت از هیچ تلاشی دست بر نمیدارند.

آخرین اخبار