نشست تخصصی آشنایی با شاخص‌های ارزیابی همایش ملی کیفیت و مشتری‌مداری با موضوع تفسیر معیارها، پرسش و پاسخ پیرامون ارائه نسخه ارزیابی (اظهارنامه)، با حضور ریاست محترم کمیته ارزیابی همایش، 9 دی ماه 1398 در سالن جلسات وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار گردید.[gallery size="medium"...

چهارشنبه 4 دی‌ماه 1398، نشست تخصصی شورای سیاست‌گذاری پنجمین دوره همایش ملی کیفیت و مشتری مداری در سالن جلسات وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. علی حکیم عطار، رئیس شورای سیاست‌گذاری همایش ملی کیفیت، در این نشست با تأکید بر ضرورت توجه به موضوع...