محصول یا خدمت منطبق بر یک استاندارد دارای نشانه کیفیت، ایمنی و هماهنگی است. تجربه نشان داده است که، استفاده از دانش پیشرفته کیفیت در یک صنعت، تحولی مثبت در آن صنعت ایجاد میکند و عدم    استفاده از آن موجب حذف یا رکود در...

 تحولات روز افزون اجتماعی و اقتصادی در کشور و ضرورت پاسخگویی به مخاطبان استاندارد و کیفیت ،شرایط جدیدی را برای بروز و ظهور مفاهیم نوین مدیریت کیفیت فراهم آورده است. با مطالعه ای گذرا از یک دوره ده ساله کاملا مشهود است، نگرش های قدیمی...

انجمن مدیریت کیفیت ایران، اولین همایش ملی کیفیت را با رویکرد نوین استانداردسازی و با تاکید بر حمایت از حقوق مصرف کننده در چهارم مرداد ماه سال ۱۳۹۴ در مرکز همایش‌ های بین‌ المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار کرد. به گزارش دبیرخانه...

احتراما به استحضار می رساند انجمن حامیان استاندارد و کیفیت با پایش تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور و با هدف اجرای برنامه های مدون جهت افزایش آگاهی جامعه در مصرف محصولات مرغوب، بهبود فضای کسب و کار و توسعه و تحقق اقتصاد دانایی محورهمچنین در راستای...