انجمن مدیریت کیفیت ایران، اولین همایش ملی کیفیت را با رویکرد نوین استانداردسازی و با تاکید بر حمایت از حقوق مصرف کننده در چهارم مرداد ماه سال ۱۳۹۴ در مرکز همایش‌ های بین‌ المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار کرد. به گزارش دبیرخانه...